bėralas

bėralas
bė̃ralas dkt. Bėralų̃ dúona.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bėralas — bė̃ralas sm. ppr. sing. (3b) 1. B, R85, K nevėtyti, su pelais grūdai: Bė̃ralas gal sausas Ds. Prie ponais ir bė̃ralo duonos ne visada būdavo, o apie ragaišį nė kalbos Svn. Čia jau ne grūdai, o bė̃ralas Rk. Su grūstoku grūsdavo piestoj bė̃ralą Pl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėratė — bėrãtė sf. sing. (2) 1. iškulti nevėtyti grūdai: Pabaigėm kulti, sustumdykit bėrãtę An. 2. krosnyje džiovinami grūdai; žr. bėralas 3: Nepapilk bėratės tę an pečiaus Ut. 3. miltai jovalui; žr. bėralas 2: Pristigau kiaulėm bėratės Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabėralas — pãbėralas sm. (34b) DŽ grūdai ar miltai, kuriais pagerinamas, užberiamas gyvuliams ėdesys; bėralas, pradai: Jau nėr suvisu pãbėralo, reikia malt Arm. Kap buvo pabėralų̃, tai ir skatynos buvo gražios Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Malaysia Federal Route 8 — Federal Route 8 Gua Musang Highway Route information Length: 402.7 km (250.2 mi) Major junctions …   Wikipedia

  • api — 1 api praef. žr. 1 ap . I. su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, prasidedančiais priebalsiais p, b, f (senuosiuose raštuose ir kai kuriose tarmėse – kartais ir prieš kitus garsus): apipìlti, apipylìmas; apibrėžti, apibrėžìmas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibėralas — apìbėralas sm. miltai, kuriais barsto gyvulių ėdesį, barstalai: Jau baigias rugiai, neturėsim kiaulėm apìbėralo Dsm. Mano javai menki, bevėtant daug atsiskirs apìbėralam Dsm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėralis — sm. sing. MŽ krosnyje išdžiovinti grūdai, bėralas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėralė — bėrãlė sf. sing. (2) Š žr. bėralas 3: Reikėjo bėrãlę pečiun pabert, ba rytoj malūnan važiuosiu Žb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulkmenys — (?) sm. pl. G82 bėralas, pradai: O kad arklys yra liesas, tuomet duok po du kartu ant dienos dulkmenų su pašaru IM1862,38 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiauliabėralis — kiaũliabėralis sm. (1) bėralas kiaulėms šerti: Padžioviau grūdų kiaũliabėraliui Sdk. Kiaũliabėralio reikia pragrūst Trgn. Seniau ir kiaũliabėralį piestuose grūdo Ut. Seniau tėvas ažustatydavo kiauliabėralio malt Vj. Koks iš vikų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”